ใบงาน หน่วยที่ 5

  Google    Youtube    Psv   สมพ 11

 

ใบงานที่ 5.1

เรื่อง  ภาวะโภชนาการ

 

ชื่อ – สกุล………………………………………………ห้อง……………..เลขที่……………….

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามให้ละเอียดและถูกต้อง

 

1.  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ  และการเกิดโรคจากภาวะทุพโภชนาการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  การรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ ควรปฏิบัติอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  การหลีกเลี่ยงการสะสมสารพิษจากการปนเปื้อนในอาหารชนิดเดิม มีหลักการปฏิบัติอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

imagesCA6R8R68                                                                                                                                

ใบงานที่ 5.2

เรื่อง  อาหารเพื่อสุขภาพ

ชื่อ – สกุล………………………………………………ห้อง……………..เลขที่……………….

 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนอธิบายข้อความที่กำหนด ให้ละเอียดและชัดเจน

 

1.    ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของวัยรุ่น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.    ภาวะของน้ำหนักที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.    การเลือกอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: