ใบงาน หน่วยที่ 3

Google         Youtube      Psv      สมพ 11

แบบฝึกหัด   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่องวัยรุ่นและพัฒนากาทางเพศ

ชื่อ…………………………………………………………………………………………………ห้อง……………เลขที่…………

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

1.    ฝันเปียก  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    การฝันขณะนอนหลับกลางคืน                   ข.  การมีน้ำลายไหลขณะนอนหลับ

        ค.    การหลั่งน้ำอสุจิขณะนอนหลับ                   ง.   การมีเพศสัมพันธ์ขณะนอนหลับ

2.    ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิง

ก.  ใบหน้าสดใส     ข.  มีไหล่กว้างมากขึ้น    ค.  มีประจำเดือน     ง.        เริ่มมีหน้าอก

3.    การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับข้อใด

ก.    ปอ   ชวนเพื่อนเล่นเกมออนไลน์              ข.  ป่าน   ชวนเพื่อนไปเดินห้างสรรพสินค้า

ค.    โป้ง   ชวนเพื่อนไปขับขี่จักรยานยนต์     ง.   ป้าง   ชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้าน

4.    ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ

ก.    พันธุกรรม                                                              ข.  มีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ค.    การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตามเพศจากครอบครัว    ง.  สภาพแวดล้อม  สิ่งยั่วยุต่างๆ จากสังคม

5.    ฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชายที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศ  สร้างมาจากต่อมใด

ก.    ต่อมเพศ                   ข.  ต่อมหมวกไต           ค.  ต่อมไพเนียล                   ง.  ต่อมไทรอยด์

6.    การสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหาร  เป็นหน้าที่ของต่อมในข้อใด

ก.    ต่อมเพศ                 ข.   ต่อมหมวกไต           ค.   ต่อมไพเนียล           ง.   ต่อมไทรอยด์

7.    เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีน  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะอย่างไร

ก.    ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะคงที่

ข.    ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหดตัวสั้นลงกว่าปกติ

ค.    ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้น

ง.    ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะที่ยืด หดตัวอยู่ตลอดเวลา

8.    เมื่อถึงวัยชราต่อมในข้อใดมีลักษณะการเจริญเติบโตช้าลง

ก.    ต่อมไทมัส          ข.   ต่อมหมวกไต                   ค.    ต่อมไพเนียล          ง.   ต่อมไทรอยด์

9.    การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไร

ก.    ทำให้สมองปลอดโปร่ง                                        ข.    ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น

ค.    ทำให้มีปัญหาทางเพศลดลง                                ง.    ทำให้มีความสุขในการทำกิจกรรมอื่นๆ

10.  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

ก.    เลียนแบบพฤติกรรมของเพศตรงข้าม                    ข. พูดจา หรือหยอกล้อในเรื่องลามก

 ค.    มีเอกลักษณ์ทางเพศตามสถานภาพตนเอง        ง. มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ใบงาน

เรื่อง   วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ…………………………………………………………………………เลขที่…………………………ห้อง………………………..

 

คำชี้แจง        ให้นักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

ของวัยรุ่น

จิตใจและอารมณ์

—————————————-

—————————————-

—————————————-

—————————————–

พัฒนาการทางเพศ

———————————–

———————————–

———————————–

———————————–

———————————–

   
    ร่างกาย

————————————–

—————————————

—————————————

                                                           —————————————

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: