ใบงาน หน่วยที่ 1

Google         Youtube      Psv      สมพ 11

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

1.    สมองส่วนเซรีบรัมเกี่ยวข้องกับข้อใด

ก.  การวิ่ง         ข. การพูด                   ค. การเดิน                  ง.            การนอน

2.    ข้อใดเป็นผลมาจากการทำงานของสมองส่วนกลาง

ก.  การมองเห็น      ข. การหายใจ         ค.    ความรู้สึกนึกคิด     ง.  ความคิดสร้างสรรค์

3.    ข้อใดเป็นระบบประสาทสัมผัส

ก.  ระบบประสาทสมอง                                            ข.    ระบบประสาทส่วนกลาง

ค.    ระบบไขสันหลัง                                                 ง.    ระบบประสาทซิมพาเทติก

4.    ต่อมพิทูอิทารี  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

ก.    ต่อมเพศ                 ข. ต่อมหมวกไต         ค.    ต่อมใต้สมอง        ง.  ต่อมไทรอยด์

5.    การควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือดเป็นหน้าที่สำคัญของฮอร์โมนใด

ก.    พาราฮอร์โมน                                                 ข.  เอพิเนฟริน

ค.    ฮอร์โมนมิเนอราโลคอร์ติคอยด์                    ง.    ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์

6.    ต่อมไทรอยด์จะอยู่ในส่วนใดของร่างกาย

ก.    รักแร้                     ข. ลำคอ                           ค.    ใบหู                   ง.         หลังใบหู

7.    ข้อใดคือหน้าที่หลักของฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน

ก.    ควบคุมการเต้นของหัวใจ                              ข.    ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ

ค.    ควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกาย          ง.    ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

8.    หากต่อมไพเนียลมีการผลิตฮอร์โมนในปริมาณมากเกินไป จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

ก.    ส่งผลให้ร่างกายแคระแกร็น                      ข.    ส่งผลให้เป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ

ค.    ส่งผลให้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ             ง.    ส่งผลให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตผิดส่วน

9.    ข้อใดเป็นการดูแลรักษาระบบประสาทไม่ถูกต้อง

ก.    การออกกำลังกายด้วยการเดิน                    ข.    การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

ค.    การตรวจการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ             ง.    ทำความสะอาดหูด้วยที่แคะที่เป็นโลหะ

10.  หากร่างกายขาดธาตุไอโอดีน  ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทใด

ก.    ผักสด  ผลไม้       ข. นมถั่วเหลือง         ค.    ปลาทะเล      ง. เนื้อสัตว์ทุกประเภท

imagesCA3LJJNV 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: